UM - Nano Science & Nano Technology Centre / 2009
Kalina, Mumbai, Maharashtra

University of Mumbai - Nano Science & Nano Technology Centre / 2009
University of Mumbai - Nano Science & Nano Technology Centre / 2009
University of Mumbai - Nano Science & Nano Technology Centre / 2009
University of Mumbai - Nano Science & Nano Technology Centre / 2009
University of Mumbai - Nano Science & Nano Technology Centre / 2009
University of Mumbai - Nano Science & Nano Technology Centre / 2009

Please contact us for more information on this project.

Architects' Combine 1956